Projektijuhtimist käsitleme toote tarneahela kõige olulisema lülina.
Projektijuhtimise sisend on aluseks projekteerimisele, tootmisele ja hilisemale paigaldusele.

Projektijuhtimise etapid:
- projekti esialgse hinnapakkumise koostamine;
- projekti detailsem määratlemine ja lõpliku hinnapakkumise koostamine;
- lepingu sõlmimine ja tarneaegade koostamine;
- projekteerimisele lähteülseande koostamine;
- tootmisele lähteülesande koostamine;
- tootmise ja projekteerimise kvaliteedi kontroll;
- hoone paigalduse lähteülesande koostamine;
- kokkulepitud toote tarnimine, paigaldamine ja paigalduse järelvalve teostamine;
- hoonekarbi ülevaatamine, dokumenteerimine ja tellijale üleandmine;