Tarneahela viimane etapp hõlmab kokku-lepitud toote tarnimist ehitusobjektile ning selle paigaldust.Paigalduse etapid:
- toote transport ehitusobjektile;
- toote ladustamine ehitusobjektile (ladustamisega tagame toote vihmakindluse ja loogilise paigutuse vastavalt elementide monteerimisjärjekorrale);
- hoone vundamendi täpsuse mõõtmine ja vajadusel sidepuude rihtimine;
- hoone etappide viisi monteerimine;
- hoone avatäidete paigaldamine;
- hoonekarbi katmine vihma eest;
- hoone paigalduse kvaliteedi kontroll ja dokumenteerimine
- kliendipoolsete tähelepanekute sisseviimine;
- montaažiavade(siseplaatide paigaldus), hoone fassaaditööde lõpetamine.
Reeglina on see lisatellimus klientide poolt, mis ei kajastu esialgsetes tarnetingimustes.